Hét bespaarconcept voor klanten van de intermediair
"Starten met BespaarComfort kan snel en eenvoudig"
Home » Starten

Starten

Starten met BespaarComfort kan snel, maar we hechten belang aan een goede voorbereiding, zodat het bespaarproces optimaal waarde toevoegt voor de relatie met uw klant. Hieronder staan de belangrijkste fasen die nodig zijn voor de daadwerkelijke start. De gemiddelde doorlooptijd hangt samen met de omvang van uw organisatie.

Gemiddeld bent u volledig operationeel binnen 6 tot 10 weken na afronding van de intake fase.

Stap 1: Intake (2-4 weken)

Na een uitgebreid kennismakingsgesprek bepalen we de samenwerkingsvorm en het type bespaar abonnement. Zodra we die hebben bepaald, stellen we in overleg een samenwerkingsovereenkomst op.

Stap 2: Inrichting van processen en werkafspraken (2-4 weken)

Aan de hand van enkele werk-sessies bepalen we hoe de werkprocessen voor uw organisatie er uit komen te zien. De doorlooptijd van deze fase hangt af van de specifieke wensen die u heeft in deze processen.

Stap 3: Test-periode,training en communicatie (4-6 weken)

Nadat alle werkprocessen gereed zijn, gaan we gedurende 4 weken testen met enkele klanten, om zo de belangrijkste issues in de processen aan te passen.

Naast het bouwen van de werkprocessen, gaan we met uw adviseur(s) aan het werk om de bespaardiensten te begrijpen. Dit is van belang om uw adviseur(s) in staat te stellen uw klanten te overtuigen van de waarde van de dienst.

Naast de training bepalen we gezamenlijk de belangrijkste communicatie-inspanningen die we moeten doen naar medewerkers binnen uw organisatie en/of uw klanten.

Stap 4: Start (1-2 weken)

Zodra er geen belangrijke issues meer zijn, bepalen we gezamenlijk een datum waarop we de dienst formeel lanceren.

Na de start hechten we er aan regelmatig met u te evalueren hoe het loopt en waar we zaken moeten verbeteren.

Wilt u kennis maken met BespaarComfort? Neem dan contact met ons op.